Rozwój cywilizacyjny, który obserwujemy od końca XVIII wieku, obok niebywałych osiągnięć spowodował wyczerpanie zasobów naturalnych, ubożenie biosfery, zachwianie równowagi ekologicznej (Skowrońska, 2006). Obserwowany model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty jest na ciągłym wzroście konsumpcji towarów i usług, paliw (w tym paliw kopalnych), źródeł energii, rozwoju motoryzacji, wytwarzaniu produktów jednorazowego użytku, kumulacji odpadów. Prowadzi to nieuchronnie do niszczenia ekosystemów, od których jesteśmy zależni w naszej biologicznej egzystencji. Człowiek z jednej strony wiele robi, aby podnieść poziom swojej egzystencji, ale z drugiej – w celu dokonania tego – pozyskuje energię niezbędną do działania jego wytworów, degradując przyrodę, której jest częścią i od której w niemałym stopniu zależy (Kluczkowski, 2017). Świadomie określoną próbą uniknięcia samozagłady – przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i prowadzonym dalej postępem cywilizacyjnym – jest idea zrównoważonego rozwoju (Sander, 2008). Zrównoważony rozwój jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją społeczeństwa i przemysł XXI wieku. Tylko radykalna metamorfoza obecnie funkcjonujących układów zapewnia możliwość rozwoju następnym pokoleniom (Grodkiewicz, 2015). Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju (m.in. troska o stan środowiska), nie jest możliwa bez upowszechnienia i wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). (źródło: Edukacja dla gospodarki o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój, Andrzej Kluczkowski, 2017 r.)

Te połączone ze sobą obszary, z których jeden wynika z drugiego i na odwrót, wymagają jeszcze podkreślenia w kwestiach dotyczących kultury, trendów wywołanych globalizacją. Zmiana sposobu funkcjonowania społeczeństwa, które będzie mniej pożądało „bezwartościowych dóbr”, przyczyni się do zmniejszenia produkcji, a co za tym idzie bardziej skutecznego prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym, co w konsekwencji przełoży się na zrównoważony rozwój. 

Małopolska może być liderem GOZ i ZR jeżeli skutecznie dobierze narzędzia i dotrze do społeczeństwa, które zrozumie zależne od siebie mechanizmy dzięki, którym ich najbliższe otoczenie zacznie się pozytywnie zmieniać, a w przyszłości stanie się przyjaznym miejscem do życia i wzorcem zachowań.

W związku z powyższym, aby dążyć do poprawy jakości życia i zmieniać pozytywnie nasze otoczenie oraz przyzwyczajenia, zaplanowano przeprowadzenie 10 warsztatów dla 10 grup. Jedna grupa będzie liczyć pomiędzy 5, a 15 osób. Grupa wiekowa, do której skierowany jest projekt jest bardzo podatna na nowości związane z kreowaniem i naśladowaniem kultury, jednocześnie można zauważyć, że jest przeczulona na punkcie ekologii, przy czym nie ogranicza konsumpcjonizmu ale powtarza medialne slogany, które bardziej mają na celu promocje pewnych zachowań, nie do końca związanych z prawdziwą ochroną środowiska. Dlatego też celem tych warsztatów będzie faktyczne pokazanie mechanizmów, które mają realny wpływ na ekologię ale zależą od konsumentów, którzy podatni są na oferty producentów. Aby realnie działać w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzać GOZ, należy zmieniać społeczne nastawianie z pełnym zrozumieniem potrzeb od lokalnych społeczności ale w sposób systemowy tworząc oddolny ruch społeczny. Mają temu służyć realizowane w ramach projektu warsztaty połączone z konkursem i publikacjami udostępnianymi w Internecie, których autorami będą uczestnicy warsztatów.

Projekt zrealizowany
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Aktualności

Wielkie szkody w Nowym Sączu

Brak szacunku do otaczającej nas przyrody skutkuje w wieloraki sposób. Jednym z nich jest globalne ocieplenie, które niesie ze sobą potężne zmiany w klimacie. Doskonałym przykładem na to jest wystąpienie trąby powietrznej oraz wielkiego gradobicia, Więcej…

Czarny scenariusz

Filmów przedstawiających przyszłość naszej planety nie brakuje. Wśród nich znaczną część stanowią produkcje postapokaliptyczne, co może nie powinno dziwić, bo przecież o zbliżającej się zagładzie słyszymy regularnie. To w telewizji, to w radiu, zawsze znajdzie Więcej…

Bądź w kontakcie

Nasz adres

ul. Kolejowa 15, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Przedzwoń do nas

+48 601 495 247
Pn - Pt, 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami