Styczeń
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
10 styczeń – Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii
11 styczeń – Światowy Dzień Wegetarian
23 styczeń – Dzień Bez Opakowań Foliowych

Luty
01 luty – Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego
02 luty – Światowy Dzień Mokradeł
12 luty – Światowy Dzień Darwina

Marzec
03 marzec – Dzień Dzikiej Przyrody
15 marzec – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marzec – Dzień Morza
22 marzec – Światowy Dzień Wody
22 marzec – Dzień Lasów

Kwiecień
01 kwiecień Dzień Marnowania Energii
04 kwiecień – Dzień Zwierząt Bezdomnych
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (MDO-GMO)
16 kwiecień – Dzień Ochrony Słoni
24 kwiecień – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwiecień – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Maj
11 maj – Światowy Dzień Bez Śmiecenia
22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej
24 maja – Dzień Parków Narodowych

Czerwiec
05 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
08 czerwca – Światowy Dzień Oceanów
8 czerwca Dzień cyrku bez zwierząt
15 czerwca Światowy Dzień Wiatru
17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
17 czerwca – Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
18 czerwca – Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa

Lipiec
05 lipca – Dzień Wypadów do Parku
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego

Sierpień
29 sierpnia – Dzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych

Wrzesień
7 września – Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba
16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
16 – 22 września – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września – Park(ing) Day
22 września – Dzień Bez Samochodu
27 września – Światowy Dzień Turystyki
27 września – Dzień Zrównoważonego Piękna
28 września – Dzień Rzek

Październik
01 października – Światowy Dzień Wegetarianizmu
02 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych
04 października – Światowy Dzień Zwierząt
10 października – Święto Drzewa
13 października – Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 października – Światowy Dzień Żywności
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
24 października – Dzień Narodów Zjednoczonych

Listopad
06 listopada – Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen
20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki
25 listopada – Dzień bez Futra
29 listopada – Dzień bez kupowania

Grudzień
10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich