O projekcie Forum Forum Eko Kultura Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie on-line!

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posty
 • #67
  Administrator
  Keymaster

  Szanowni Państwo.
  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie on-line pn. „Małopolska kreuje Ekokulturę”.

  Oferujemy małopolskiej młodzieży w wieku od 15 do 19 lat warsztaty
  z zakresu ekologii oraz konkurs na najlepszy film promujący Gospodarka
  o Obiegu Zamkniętym (GOZ)
  i Zrównoważony Rozwój (ZR).

  Termin realizacji projektu do 31.12.2020.

  Nabór prowadzimy on-line od 29.10.2020 do 31.10.2020 za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na https://www.ekokultura.info
  lub poprzez wysłanie zgłoszenia imiennego na adres zgłoszenia@ekokultura.info

  O przyjęciu do projektu zadecyduje kompletnie wypełniony formularz
  oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

  Proponujemy:

  1. Warsztaty on-line dotyczące zagadnień GOZ i ZR w terminach uzgodnionych z grupą zainteresowanych.

  2. Warsztaty on-line dotyczące opracowania i montażu krótkich filmów reklamowych
  w terminach uzgodnionych z grupą zainteresowanych.

  3. Konkurs na najlepszy film promujący idee GOZ oraz ZR.

  Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

  Organizator warsztatów nie wymaga prowadzenia żadnej dokumentacji projektowej od dyrekcji szkoły, która zaangażuje się w promocje projektu oraz pomoc w jego przeprowadzeniu. Istnieje możliwość podpisania umowy partnerskiej z której będzie wynikał zakres zaangażowania stron
  w to przedsięwzięcie.

  Gwarantujemy:

  1. Trenerów praktyków, których wiedza nie jest wyłącznie teoretyczna.

  2. Sprzęt – kamery, komputery, pomoc techniczną

  3. Możliwość praktyki, której efekty będą opublikowane.

  Oczekujemy:

  1. Rozpowszechnienie w Państwa Szkole informacji o naszym przedsięwzięciu.

  2. Przeprowadzenie wstępnego naboru w oparciu o przygotowane karty zgłoszeń i pomoc w rejestracji on-line. .

  3. Pomoc w utworzeniu grupy i przeprowadzeniu warsztatów.

  Dlaczego realizujemy ten projekt?

  Rozwój cywilizacyjny, który obserwujemy od końca XVIII wieku, obok niebywałych osiągnięć spowodował wyczerpanie zasobów naturalnych, ubożenie biosfery, zachwianie równowagi ekologicznej (Skowrońska, 2006). Obserwowany model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty jest na ciągłym wzroście konsumpcji towarów i usług, paliw (w tym paliw kopalnych), źródeł energii, rozwoju motoryzacji, wytwarzaniu produktów jednorazowego użytku, kumulacji odpadów. Prowadzi to nieuchronnie do niszczenia ekosystemów, od których jesteśmy zależni w naszej biologicznej egzystencji. Człowiek z jednej strony wiele robi, aby podnieść poziom swojej egzystencji, ale z drugiej – w celu dokonania tego – pozyskuje energię niezbędną do działania jego wytworów, degradując przyrodę, której jest częścią i od której w niemałym stopniu zależy (Kluczkowski, 2017). Świadomie określoną próbą uniknięcia samozagłady – przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i prowadzonym dalej postępem cywilizacyjnym – jest idea zrównoważonego rozwoju (Sander, 2008). Zrównoważony rozwój jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją społeczeństwa i przemysł XXI wieku. Tylko radykalna metamorfoza obecnie funkcjonujących układów zapewnia możliwość rozwoju następnym pokoleniom (Grodkiewicz, 2015). Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju (m.in. troska o stan środowiska) nie jest możliwa bez upowszechnienia i wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). (źródło: Edukacja dla gospodarki o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój, Andrzej Kluczkowski, 2017 r.)

  Te połączone ze sobą obszary z których jeden wynika z drugiego i na odwrót wymagają jeszcze podkreślenia w kwestiach dotyczących kultury, trendów wywołanych globalizacją. Zmiana sposobu funkcjonowania społeczeństwa, które będzie mniej pożądało „bezwartościowych dóbr” przyczyni się do zmniejszenia produkcji, a co za tym idzie bardziej skutecznego prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym co w konsekwencji przełoży się na zrównoważony rozwój.

  Małopolska może być liderem GOZ i ZR jeżeli skutecznie dobierze narzędzia i dotrze do społeczeństwa, które zrozumie zależne od siebie mechanizmy dzięki, którym ich najbliższe otoczenie zacznie się pozytywnie zmieniać i w przyszłości stanie się przyjaznym miejscem do życia i wzorcem zachowań.

  W związku z powyższym aby dążyć do poprawy jakości życia i zmieniać pozytywnie nasze otoczenie oraz przyzwyczajenia zaplanowano przeprowadzenie 10 warsztatów dla 10 grup. Jedna grupa będzie liczyć pomiędzy 5 a 15 osób.

  Grupa wiekowa do której skierowany jest projekt jest bardzo podatna na nowości związane z kreowaniem i naśladowanie kultury jednocześnie można zauważyć, że jest przeczulona na punkcie ekologii, przy czym nie ogranicza konsumpcjonizmu ale powtarza medialne slogany, które bardziej mają na celu promocje pewnych zachowań nie do końca związanych
  z prawdziwą ochroną środowiska. Dlatego też celem tych warsztatów będzie faktyczne pokazanie mechanizmów, które mają realny wpływ na ekologię ale zależą od konsumentów, którzy podatni są na oferty producentów. Aby realnie działać w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzać GOZ, należy zmieniać społeczne nastawianie z pełnym zrozumieniem potrzeb od lokalnych społeczności ale w sposób systemowy tworząc oddolny ruch społeczny. Mają temu służyć realizowane w ramach projektu warsztaty połączone z konkursem i publikacjami udostępnianymi w Internecie, których autorami będą uczestnicy warsztatów.

  z poważaniem

  Bogusław Kmak

  koordynator projektu
  „Małopolska kreuje Ekokulturę”.

  • This topic was modified 2 years, 11 months ago by Administrator.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.