Jesteśmy pasjonatami przyrody. Uważamy, że każdy z nas powinien tworzyć dobrą atmosferę, sprzyjającą wymianie myśli, poglądów. To wszystko jest możliwe jeżeli wspólnie tworzymy dobro, którym możemy się podzielić. Razem myślimy o tym, co będzie w przyszłości, po to, aby bieżące zaspokojenie potrzeb nie zmniejszyło szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Dlatego chcemy żyć w zgodzie z naturą ale jednocześnie czerpać tyle ile możliwe z jej zasobów, zachowując przy tym racjonalność. Po to, aby cieszyć się pięknem naszego świata.

Tworzymy zespół ludzi aktywnych, wśród których są menedżerowie, dziennikarze, artyści, przedsiębiorcy, ekonomiści, naukowcy. Wielu z nas aktywnie działa w organizacjach, których jest liderem. Wspólnie tworzymy EkoKulturę – oddolny ruch, który dziś, sformatowany do projektu, realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji.