Zarejestruj się w EkoKultura:Załóż konto, za pomocą którego będziesz się logował aby wziąć udział w warsztatach:Realizatorem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. Dane zebrane w tym formularzu służą do celów rekrutacji. Uczestnik projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich również opiekun prawny potwierdzają, że zapoznali się z załącznikami nr 1 i 2 dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.


Załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula RODO